Om

Perspektiv

 

Selvudvikling er en fortløbende proces, som følger sine egne - nogle gange kringlede - veje, og de dybeste aspekter i personens indre folder sig ud, når de er klar.

 

En behandling eller konsultation er en mulighed, hvor man inviterer til indre afspænding, bevidstgørelse og erkendelse. Når man vælger at opsøge en behandler/terapeut, sender man et signal til sig selv med ønsket om at åbne sig for denne udviklingsmulighed.

 

Som klient bidrager man med sin unikke viden om sit eget indre, og som behandler/terapeut stiller man sin viden, sine erfaringer og sine sanser til rådighed for processen. Det er et samarbejde.

 

Jeg har valgt at tilbyde de behandlingsformer, som jeg selv oplever som trivselsmæssigt mest virksomme på hver deres måde:


Reiki-healing skaber i sig selv den grad af afspænding, som klienten er i stand til at overgive sig til på det givne tidspunkt. Deri ligger muligheden for et skift fra den relative til den absolutte bevidsthedstilstand (meditativ tilstand). Reiki kan bane vejen for både en bedre jordforbindelse og en udvidelse af kontakt med det spirituelle.


Behandling med Bach Blomsterremedier handler både om at sætte ord på generende følelsesmæssige tilstande og om at løsne op for dem. Det væsentligste er at parre den specifikke følelsesmæssige tilstand med det rette blomsterremedie. Remedierne i behandlingsflasken løsner hver især i sig selv op for det tema, der er indviklet. Personligt er jeg meget taknemmelig for mit bekendtskab med blomsterremedierne, som mange gange har haft en mirakuløs effekt på mig.

Baggrund


 

Bach Blomsterremedier

 

2017 - Trin 1

2017 - Trin 2

2018 - Trin 3/Bach-terapeut

2020-2021 - Den Spirituelle Dybde i Bach Blomsterremedier

 

Alle ovenstående kurser i Bach Blomsterremedier ved

CASU/Susanne Løfgren

 

2018-  Bach Foundation International Register of Practitioners

 

 

Reiki

 

2009 - Reiki 1

2010 - Reiki 2

2011 - Reikis Visdom

2012-2015 - Reiki-mesteruddannelsen

 

Alle ovenstående Reiki-kurser ved reikimester Anny Petersen

 

2016-2018 - Medlem af The Reiki Alliance

 

 

Psykoterapi

 

2004-2005 - Basisåret (selvudvikling),  ID Terapeutisk Institut

2005-2011 - Psykoterapeutuddannelsen,  ID Academy

2007-2009 - Parkursusforløb, MPF Margit Madhurima Rigtrup

2011-2013 - Medlem af ID-psykoterapeutisk ForeningAuriculo-terapi/øreakupunktur

 

2020 - Auriculo-terapi modul 1 ved Rikke Godthjælp


 

NADA (øreakupunktur)

 

2019 - NADA-kursus ved Nada Danmark


 

Meridianlære

 

2018 - Basal meridianlære ved CASU/Susanne Løfgren